polski   Polska  małopolskie   Moje Podwórko   |  Poczta 
  Portal Środa - 17 sierpnia 2022 Anity, Elizy, Mirona     "Doniosłość teraĄniejszości rzadko jest natychmiast rozpoznana; następuje to dopiero o wiele póĄniej." Arthur Schopenhauer  
Szukaj     Szukaj wg branz Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Przetargi aktualne:
Nie znaleziono żadnych przetargów.

Przetargi zakonczone:
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników w miejscowościach : 1.Sosnowice przy drodze powiatowej 1788K w km 6+350 ÷ 7+150 2.Tłuczań przy drodze powiatowej 1768 K w km 3+400 ÷ 4+100 3.Nowe Dwory przy drodze powiatowej 1768K w km 0+100 ÷ 0+50 (2008-12-31)
Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Tłuczani (2008-12-17)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (2008-12-03)
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.600.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2008 (2008-11-12)
Wykonanie oczyszczenia rowów z namułu i ścięcie poboczy dróg na terenie gminy Brzeźnica (2008-10-21)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2008/2009 (2008-10-14)
Remont instalacji wodno kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Paszkówce (2008-09-01)
Wykonanie prac remontowo budowlanych w Ośrodku Zdrowia w Łączanach (2008-09-01)
Nadbudowa budynku poprzez zmianę konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Marcyporębie (2008-08-29)
Przebudowa drogi w miejscowości Paszkówka - Posmyków (2008-08-26)
Remont drogi gminnej w Bęczynie, Łysa Góra i remont przepustu na drodze gminnej nr 49 w Chrząstowicach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (2008-08-22)
Remont dróg gminnych (2008-07-31)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Zespół Szkolno Przedszkolny w Brzeźnicy (2008-06-30)
Remont pokrycia dachowego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Brzeźnicy (2008-06-25)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (2008-06-06)
Przetarg nieograniczony (2008-05-14)
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (2008-04-24)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (2008-01-24)
Budowa wewnętrznej klatki schodowej, wyburzenie istniejących biegów komunikacyjnych w korytarzu sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzeźnicy (2008-01-21)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Zespół Szkolno Przedszkolny w Brzeźnicy (2008-01-08)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Zespół Szkolno Przedszkolny w Brzeźnicy (2007-12-19)
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku w Szkole Podstawowej w Tłuczani na Przedszkole i budowa schodów zewnętrznych. (2007-11-06)
WYKONANIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA (2007-10-23)
Pakowanie, załadunek, transport i złożenie na składowisku odpadów, zdemontowanych materiałów zawierających azbest od osób fizycznych z terenu gminy Brzeźnica (2007-10-12)
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku w Szkole Podstawowej w Tłuczani na Przedszkole i budowa schodów zewnętrznych (2007-10-16)
Remont dróg gminnych (2007-10-10)
Remont drogi rolniczej (2007-09-25)
Remont pokrycia dachowego na sali gimnastycznej i wymiana rynien w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy (2007-05-24)
Remont dróg gminnych - wykonanie nawierzchni asfaltowych (2007-05-10)
Konkurs na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Brzeźnica (2007-04-13)
Modernizacja kuchni i zaplecza w szkole Podstawowej w Tłuczani (2006-08-11)
"Dowóz i odwóz dzieci do i z Gimnazjum" (2006-08-07)
Remont dróg gminnych - wykonanie nawierzchni asfaltowych (2006-08-14)
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łączanach (2006-06-02)
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźnicy (2006-05-24)
Termomodernizacja szkoły i sali gimnastycznej w Brzeźnicy (2006-05-15)
Samochody (2002-11-07)


© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA