Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Gorzkie żale w Andrychowie

Treść

Podczas dwóch październikowych spotkań mieszkańcy Andrychowa mieli okazję do rozmowy z burmistrzem Andrychowa Tomaszem Żakiem i jego urzędnikami. Podczas spotkań zgłaszano szereg uwag i bolączek trapiących zwykłych obywateli. Najwięcej z nich dotyczyło spraw porządkowych, stanu andrychowksich dróg i chodników oraz braku miejsc do parkowania.
W spotkaniu z mieszkańcami, oprócz burmistrza udział wzięli jego zastępcy Agnieszka Perończyk-Adamek oraz Tomasz Partyka. Na pytania mieszkańców odpowiadali również przedstawiciele służb komunalnych, policji oraz straży miejskiej.
Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się 18 października w świetlicy Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, głównymi tematami były poruszane sprawy bezpieczeństwa na osiedlu, brak miejsc parkingowych, utrzymanie zieleni oraz szerzej - stan dróg i chodników w mieście.
Mieszkańcy sygnalizowali osiedlowe problemy, m.in.: stan znaków drogowych pionowych i poziomych, jazda z nadmierną prędkością ulicami po osiedlu, bezpieczeństwo dzieci, parkowanie samochodów przed oknami, na przejściu do bloku, na chodnikach, na trawnikach, poprawa monitoringu na osiedlu, zakłócanie porządku, złe oświetlenie garaży,
Komendant Straży Miejskiej w Andrychowie Jan Kajdas poinformował, że na terenie miasta w ramach monitoringu jest zamontowanych 16 kamer. Straż Miejska przygotowuje się do modernizacji monitoringu. Burmistrz Tomasz Żak poinformował, że zamierza powołać grupę złożoną ze strażników miejskich oraz pracowników Wydziału Inwestycji, która dokona przeglądu terenów pod kątem ich remontów i modernizacji.
- Taki przegląd jest potrzebny, żebyśmy mogli zrobić harmonogram prac. W budżecie na przyszły rok na pewno znajdą się środki na przebudowę tych miejsc czy remonty chodników - zapewniał burmistrz, który poinformował również, że jest zgoda MZK na przesunięcie przystanku końcowego w celu zwiększenia miejsc parkingowych. Burmistrz poinformował też, że będzie możliwość budowy parkingów przy ulicy od strony Wieprza.
- W tym roku rozmawialiśmy z właścicielami gruntów od strony Wieprza. Właścicielami tych gruntów są rolnicy, którzy w tym roku nie zgodzili się na udostępnienie terenów, ponieważ mają dotacje unijne. Ale sprawa będzie aktualna od przyszłego roku. Powiedzieli nam, że jest to możliwe, żebyśmy mogli tymi terenami zawiadywać. I tam wzdłuż drogi od strony Wieprza możemy zrobić miejsca parkingowe - mówił Tomasz Żak.
Natomiast jeszcze w tym roku ma ruszyć rozbudowa parkingu przy ul. Włókniarzy 20, władze myślą też o tym, aby wykorzystać na parking pas przy ul. 27 stycznia. Burmistrz poinformował również mieszkańców, że w przyszłym roku Andrychów czeka duża inwestycja w centrum miasta, przebudowa mostu na Wieprzówce. Należy się więc liczyć z dużymi utrudnieniami w ruchu drogowym.
- Na dzisiaj są prowadzone roboty na zasadzie ratowania sytuacji, natomiast będą zaplanowane i wyznaczone miejsca, gdzie można by takie parkingi urządzić. Są to niewielkie powierzchnie, ale zdajemy sobie sprawę, że im większa ilość miejsc parkingowych tym bardziej wchodzimy w procedury pozwoleń na budowę oraz w uciążliwości dla mieszkańców. To jest ograniczenie. Z drugiej strony każdy chce podjechać pod swój blok, jak najbliżej miejsca zamieszkania. Jak stworzymy jeden duży parking, to zobaczymy jakie będzie jego obłożenie - mówił z kolei zastępca burmistrza Tomasz Partyka, który poinformował również, że są już projekty i urząd czeka na pozwolenie na budowę parkingu przy ul. Lenartowicza 8, 10, 12, rozbudowę parkingu przy blokach Lenartowicza 14, 16, 18, rozbudowę zatoki parkingowej obok bloku Lenartowicza 44. Jest też projekt koncepcji ul. Metalowców - dojazd w dół. Natomiast zastępca burmistrza Agnieszka Perończyk-Adamek poinformowała mieszkańców o sytuacji w oświacie oraz o licznych planach remontów w szkołach i przedszkolach.
Podczas drugiego spotkania mieszkańców Andrychowa z burmistrzem Tomaszem Żakiem mieszkańcy zgłaszali szereg uwag związanych ze złym stanem dróg i chodników, interesowano się przygotowaniem do zimowego utrzymania dróg, zwracano uwagę na odśnieżanie wewnętrznych dróg i placów. Tematem dyżurnym w mieście jest brak parkingów. Pytano, kiedy zostanie zrobiona cześć ul. Konopnickiej, o projekt chodnika przy drodze krajowej w stronę Inwałdu. Mieszkańcy wskazywali, że działka przy Żwirki i Wigury za cmentarzem, to siedlisko „elementu”, ul. Skłodowska – wąska ulica i chodnik, os. Olszyny – stare chodniki z płyt, bardzo dużo liści wzdłuż Wieprzówki, prośba o wodociąg w Targanicach Nowej Wsi, o nowe drzwi w bloku przy ul. Pachla. Zwrócono uwagę na złe oznakowanie posesji, brak tabliczek z numerami na domach lub ogrodzeniach, złe oznakowanie ulic, zwłaszcza tych lokalnych.
Pytano o udziały w Elektrociepłowni w Andrychowie i czy warto je utrzymywać. Burmistrz wyjaśnił, iż szykują się duże inwestycje, będą wprowadzane nowe technologie, więc nie warto teraz pozbywać się udziałów, skoro za kilka lat można liczyć na zyski. Kolejnymi tematami, jakie interesują opinię publiczną, to czy stać gminę Andrychów na dopłacenie 3 mln zł na rozbudowę szpitala w Wadowicach, wysokie podwyżki cen wody i ścieków, wprowadzenie w najbliższej przyszłości podatku od śmieci.
Interesowano się ścieżkami rowerowymi na terenie gminy. Burmistrz poinformował, że w pierwszej kolejności urząd zajmie się oznakowaniem już istniejących tras, a równolegle do tego gmina zamierza skorzystać z programu na dofinansowanie nowych ścieżek rowerowych. Chodziłoby tutaj o dwie trasy: od Andrychowa do Targanic wzdłuż Targaniczanki oraz od Andrychowa do Rzyk wzdłuż Rzyczanki.
Mówiono o dużym natężeniu ruchu drogowego w mieście oraz o dużym smogu, jaki unosi się nad miastem.
O planowanej budowie mostu na Wieprzówce burmistrz poinformował, że inwestycja potrwa 18 miesięcy. Burmistrz zabiega o to, aby w tym czasie, gdy ten teren będzie zamknięty dla ruchu, wybudować tam rondo, a po oddaniu mostu, wziąć się za budowę drugiego mostu.
Były też podziękowania dla Tomasza Żaka za to, że zdecydował się na zorganizowanie spotkań z mieszkańcami miasta. W poprzednich dwóch kadencjach nie było takiego zwyczaju.
Burmistrz poinformował o przygotowaniu budżetu na 2012 rok. Przy 90-cio milionowym budżecie, wniosków i potrzeb na przyszły rok zgłoszono na 160 mln zł. Poinformował, że przedszkole w Sułkowicach Łęgu nadal będzie publiczne oraz że nie będzie tam tworzony żłobek, ponieważ nie można byłoby rozliczyć otrzymanej dotacji. Burmistrz zdementował też pojawiające się informacje o łączeniu szkoły podstawowej i gimnazjum w Andrychowie. Obie szkoły pozostają na tych samych zasadach jak do tej pory. Zapowiedział jednak, że samorząd prowadzi analizę sieci szkół pod kątem ewentualnego polepszenia jej struktury i sprawnego funkcjonowania. Burmistrz mówił również o planach budowy nowej hali widowiskowo-sportowej. Pod ten obiekt można by wykorzystać 3,5 hektarowy teren po starej kotłowni przy ul. Fabrycznej. Natomiast zdaniem burmistrza w miejscu dotychczasowej hali sportowej powinno powstać Centrum Kultury z prawdziwego zdarzenia

Autor: kk

Tagi: andrychow;burmistrz;zebranie;