Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Na wielkanocnych stołach

Kocierz, Konkurs Potraw Regionalnych Na wielkanocnym stole

Treść

Dzięki zaangażowaniu pań ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie i niestrudzonej pani Czesławie Wojewodzic, a także zaangażowaniu samorządów i pomocy sponsorów, odbył się kolejny, XII Konkurs Potraw Regionalnych "Stół Wielkanocny Kocierz 2012". 17 Kół Gospodyń Wiejskich zaprezentowało regionalne potrawy, charakterystyczne dla okresu Świąt Wielkanocnych. Nagrodę główną, GRAND PRIX na tegoroczny konkurs ufundowała wójt gminy Wieprz Małgorzata Chrapek.


Już po raz kolejny w Ośrodku Wypoczynkowym na Kocierzu zorganizowano Konkurs Potraw Regionalnych. Spotkanie pań z Kół Gospodyń Wiejskich oraz licznie zaproszonych gości odbyło się 31 marca br., w sali restauracyjnej tego ośrodka. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością m.in. wojewoda małopolski Jerzy Miller, burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, wójt gminy Wieprz Małgorzata Chrapek, samorządowcy i darczyńcy, którzy od lat pomagają w kultywowaniu tradycji regionalnych. W części artystycznej wystąpił Chór z Frydrychowic.
Uczestniczące w spotkaniu Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały do konkursowej oceny stoły wielkanocne z potrawami regionalnymi, stroiki, palmy, koszyczki ze święconką oraz tradycyjnie już nalewki. W głównym konkursie na najlepszy stół wielkanocny oceny przygotowanych przez panie z KGW 17 stołów podjęła się komisja pod przewodnictwem Mirosławy Antos. Oceniano estetykę świątecznego stołu, dobór potraw, walory smakowe oraz wielkanocną symbolikę. Główną nagrodę tegorocznego konkursu GRAND PRIX komisja przyznała dla KGW Andrychów. Miejsce I komisja przyznała dla KGW Gierałtowiczki, II miejsce zajęło KGW Głębowice, a III miejsce zdobyło KGW Sułkowice - Łęg. Nagrodę specjalną za najlepszy chrzan otrzymało KGW Wieprz. Komisja konkursowa przyznała również wyróżnienia, które otrzymały: KGW Brzezinka Dolna, KGW Gierałtowice, KGW Frydrychowice, KGW Inwałd, KGW Przybradz, KGW Roczyny, KGW Sułkowice - Bolęcina, KGW Targanice Dolne, KGW Targanice, KGW Wieprz, KGW Zagórnik, KGW Rzyki.
Oceny nalewek dokonała komisja pod przewodnictwem Czesława Rajdy. Poprzez degustację ocenie poddano 17 nalewek przygotowanych przez poszczególne KGW, badano walory smakowe i różnorodność składników, bukiet zapachowy, oryginalność butelki oraz sposób podania trunku. Komisja I miejsce przyznała Sułkowicom, II miejsce zajęły Frydrychowice, III miejsce przyznano Roczynom. Komisja przyznała jeszcze miejsce IV dla Targanic Dolnych oraz V miejsce dla Sulkowic Bolęciny.
Koszyki ze święconką oceniała komisja pod przewodnictwem Zofii Obozy. Na konkurs złożono 17 koszyków ze święconką. Oceniano tradycjonalizm, charakterystyczne składniki oraz estetykę wykonania. Komisja przyznała I miejsca dla KGW Frydrychowice, II miejsce dla KGW Zagórnik, i III miejsce dla KGW Roczyny.
Ta sama komisja oceniła także 13 palm wielkanocnych. Wielkanocne palmy oceniano w dwóch kategoriach: Palmy "Andrychowskie" oraz Palmy "Wileńskie". W obu przypadkach komisja oceniała tradycjonalizm, wielkanocną symbolikę oraz estetykę wykonania. W kategorii Palm "Andrychowskich" I miejsce komisja przyznała dla KGW Inwałd, II miejsce przypadło KGW Brzezinka, a III miejsce zajęło KGW Rzyki. W kategorii "Palmy Wileńskie" I miejsce zdobyło KGW Sułkowice - Bolęcina, a II miejsce przyznano dla KGW Nidek.
Jak co roku, również i podczas tego spotkania przeprowadzono konkurs na najładniejszy stroik wielkanocny. Oceny 21 stroików dokonała Komisja Konkursowa, która wcześniej oceniała koszyczki i palmy. Do oceny brano takie kryteria jak: regionalizm, symbolika wielkanocna oraz estetykę wykonania. Komisja wyłoniła pierwsze trzy miejsca. I miejsce zdobyło KGW Andrychów, II miejsce zajęło KGW Roczyny, a III miejsce komisja przyznała dla KGW Targanice Wieś. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też degustacja potraw regionalnych, przygotowanych przez panie z KGW, w której wzięli udział wszyscy uczestnicy spotkania.

Autor: kk