Przejdź do treści
Przejdź do stopki

PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH

Treść

Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach w okresie od stycznia do końca grudnia 2011 r. 67 nieletnich dokonało 70 przestępstw, co w porównaniu z rokiem 2010 ( 110 nieletnich i 127 czynów ) daje znaczny spadek w odniesieniu zarówno do liczby nieletnich sprawców jak i czynów nieletnich.
Nieletni stanowili 5,5 % ogólnej liczby podejrzanych (7,8 % w roku 2010 ). W liczbie tej 3 nieletnich sprawców popełniło 8 przestępstw przeciwko przepisom Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
W 2011 roku na terenie powiatu wadowickiego nieletni popełnili 61 wykroczeń ( 105 w roku 2010 )
Odnotowano nieznaczny wzrost liczby nieletnich ujawnionych pod wpływem alkoholu z 41 w roku 2010 do 49 w roku 2011.

Autor: sw