Przejdź do treści
Przejdź do stopki

TOMICE: Awantura o cmentarz

Treść

Radni w Tomicach postawili veto wobec wysokich kosztów utrzymania cmentarza w Wadowicach. Ich zdaniem dopłacanie do każdego pochówku blisko 4 tysiące złotych, to zbyt wygórowane koszty. Radni chcą utworzyć cmentarz w Tomicach i przekazać go parafii.

Władze Wadowic wystąpiły do gminy Tomice z propozycją, aby ta partycypowała w kosztach bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Wadowicach. Tomice nie posiadają swojego cmentarza i nawet po utworzeniu tam parafii, pochówki zmarłych nadal odbywają się na cmentarzu w Wadowicach, najpierw parafialnym, później komunalnym.
Po rozmowach w Wadowicach wójt przygotował propozycję dla radnych, aby gmina Tomice zabezpieczyła kwotę 67 tys. zł. na pokrycie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego w Wadowicach.
- Myśmy podeszli do tego w ten sposób, że jeżeli chodzi tylko o bieżące utrzymanie cmentarza, to pokrywalibyśmy koszty w sposób proporcjonalny do liczby pochówków w danym roku - mówi wójt gminy Tomice Adam Kręcioch.
Radni jednak podeszli ostrożnie do tych propozycji i szybko wyliczyli, że skoro w 2010 roku na cmentarzu komunalnym w Wadowicach zostało pochowanych 17 mieszkańców Tomic, to średnio do jednej zmarłej osoby gmina musiałaby dopłacić blisko 4 tysiące złotych. A przecież za sam pochówek na cmentarzu komunalnym rodziny zmarłych już płacą wysokie koszty. Radni postawili więc veto Wadowicom i nie zgodzili się na zapłacenie tak wysokiej kwoty.
- Postawiliśmy veto, ponieważ nie możemy płacić tak wysokich sum na cmentarz w Wadowicach. A przecież nie jest to jedyny cmentarz dla mieszkańców gminy. Są cmentarze parafialne w innych wioskach i jeśli jeszcze tam przyjdzie gminie płacić, to co zrobimy? To do każdego pochówku gmina będzie dopłacać 4 tysiące złotych? - dziwi się wiceprzewodniczący Rady Gminy w Tomicach Stanisław Zając.
Wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego, to nie jedyny ból głowy tomickich samorządowców. W związku z tym, że dotychczasowy teren cmentarza komunalnego w Wadowicach powoli zaczyna się wypełniać, w niedługim czasie Wadowice będą przechodzić do drugiej części cmentarza, do tej pory niezagospodarowanej. Władze Wadowic proponują więc Tomicom, aby już w pełni uczestniczyli w realizacji tego przedsięwzięcia. A tu koszty byłyby już znacznie większe.
Podczas dyskusji na sesji Rady Gminy w Tomicach pojawił się więc pomysł, aby utworzyć własny cmentarz w Tomicach. Pomysł ten radni i wójt potraktowali poważnie. Wszyscy radni są za tym, aby utworzyć cmentarz w Tomicach i przekazać go tomickiej parafii. Przewodniczący Rady Gminy Tomice zobowiązał się do szukania miejsca pod przyszły cmentarz. Wraz z radnymi oraz wójtem gminy szukają odpowiedniego miejsca.
- Na razie trwa rekonesans po wiosce, gdzie mógłby być umiejscowiony cmentarz. Teren taki musi spełniać szereg wymogów, m.in. sanitarnych, odpowiednich poziomów wód gruntowych, odpowiednich stref od zabudowań. Dobrze by też było, aby taki cmentarz nie był zbyt daleko od kościoła parafialnego w Tomicach. Jeśli zostanie wskazany teren, zostanie on poddany badaniom - mówi Adam Kręcioch, wójt gminy.
Dopóki jednak nie powstanie nowy cmentarz w Tomicach, mieszkańcy tej wioski muszą korzystać z cmentarza komunalnego w Wadowicach. W związku z tym Rada Gminy zabezpieczyła 30 tys. zł na utrzymanie wadowickiego cmentarza. Takie stanowisko wójt gminy Tomice przesłał do burmistrz Wadowic.

Autor: red

Tagi: tomice;wadowice;