polski   Polska  małopolskie   Moje Podwórko   |  Poczta 
  Portal / Historia / Bitwa Gorlicka Środa - 17 sierpnia 2022 Anity, Elizy, Mirona     "Doniosłość teraĄniejszości rzadko jest natychmiast rozpoznana; następuje to dopiero o wiele póĄniej." Arthur Schopenhauer  
Szukaj     Szukaj wg branz Dodaj wpis
Powiększ +

Przechodzicie obok nas ...
 

Przechodzicie obok nas z bujnymi kwiatami wiosny

I z lata złotymi snopami
I z winnymi gronami czerwonej jesieni,
Byśmy my, wierni tej ziemi, za którą umarliśmy,
Błogosławieństwem jej
Wspólnie cieszyć się mogli.

( Inskrypcja z cmentarza nr 123 w Łużnej )

 

W tym roku mija 89 rocznica Bitwy Gorlickiej, która rozegrała się w początku maja 1915 roku i która przesądziła o losach I wojny światowej na froncie wschodnim. W ramach armii austriackiej, walczyły pułki z wielu galicyjskich miasteczek, a wśród nich 56 Pułk Piechoty z Wadowic. Poległych żołnierzy pogrzebano na licznych cmentarzach wojennych. W Galicji Zachodniej znajduje się 400 cmentarzy z tamtego okresu. Największy cmentarz o numerze 123 znajduje się w miejscowości Łużna koło Gorlic. Spoczywa na nim 1201  żołnierzy różnej narodowości: Rosjan, Węgrów, Austriaków, Niemców, Polaków. Wydzielona jest kwatera, w której znajdują się groby 116 żołnierzy z 56 Pułku Piechoty z Wadowic. Mogiły żołnierzy z pułku wadowickiego, znajdują się na 25 cmentarzach. Istnieje pełna dokumentacja obejmująca imienne wykazy poległych żołnierzy.

Kwatera 56 Pułku Piechoty jest niestety zaniedbana. Porastają ją ostrężyny, spod których nie widać śladu mogił. Cmentarz przez lata ulegał dewastacji min. w latach 80 podpalono drewnianą kaplicę –gontynę. W ostatnich latach cmentarz staraniem miejscowych władz samorządowych oraz austriackiej organizacji Czarny Krzyż, jest stopniowo porządkowany i restaurowany.

Od 1989 roku młodzież z Gimnazjum nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 5 z Wadowic w listopadzie  każdego roku odwiedza ten i inne cmentarze, dając wyraz pamięci  o poległych przed laty żołnierzach Ziemi Wadowickiej. Aby uchronić te miejsca przed dalszym niszczeniem, a w rezultacie zapomnieniem, potrzebne jest wspólne działanie władz powiatu i miasta Wadowice, organizacji społecznych, szkół, osób prywatnych. Jestem w posiadaniu literatury związanej z budową tych cmentarzy, planami, wykazami poległych. Nawiązałem kontakt z władzami Gminy Łużna. Istnieje możliwość zorganizowania letniego obozu dla młodzieży szkolnej, mającego na celu prace porządkowe na w/w cmentarzu.

Nie możemy zapominać o poległych rodakach, wszak "Narody tracąc pamięć, tracąc życie..." . Zamieszczam fragment wykazu poległych żołnierzy z 56 Pułku Piechoty z Wadowic, spoczywających na cmentarzy w Łużnej. Oryginalna pisownia nazwisk i imion zaczerpnięta z opracowania Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 autorstwa Jerzego J.P.Drogomira: Yalentin Niemczyk, Anton Chyba, Sylwester Bogunia, Andreas Kukula.... [zobacz galerię]

 

Tadeusz Włodek
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA