polski   Polska  małopolskie   Moje Podwórko   |  Poczta 
  Portal / Z życia Wadowiczan / Kwietny Bieg Środa - 17 sierpnia 2022 Anity, Elizy, Mirona     "Doniosłość teraĄniejszości rzadko jest natychmiast rozpoznana; następuje to dopiero o wiele póĄniej." Arthur Schopenhauer  
Szukaj     Szukaj wg branz Dodaj wpis
Powiększ +

Kwietny Bieg
 

Porozumienie o utworzeniu Komitetu organizacyjnego Kwietnego Biegu

Dla uczczenia Jubileuszu 25 - lecia Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny

 

 

W czerwcu 2004 roku minie 25 lat od pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny. Tak rozpoczęła się wymodlona przez Jana Pawła II odmiana oblicza naszej polskiej i krakowskiej ziemi, przede wszystkim odmiana serc i umysłów milionów Polaków. Odmiana ku godności i nadziei na przekór temu, co narzucał ówczesny ustrój wyzuty z tych wartości.  Chociaż codzienne trudy korzystania z odzyskanej 10 lat później wolnościA i niepodległości przysłaniają nam dziś dumę z przebytej przez Polskę i przez nas samych drogi, pamiętamy kto i kiedy nas na tę drogę duchowo wprowadził. I dziś chcemy dać świadectwo naszej pamięci, wdzięczności i wierności. 25 lat temu naszą radość i serdeczność  wyrażały także kwiaty, kwietne korytarze na papieskich drogach, kwietne dywany nad głowami witających Go tłumów. Wśród znaków widzialnych tej pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II  chyba nic bardziej niż owe kwiaty nie uwalniało nas wtedy swoją barwnością i urodą od szarzyzny tamtych czasów. Dlatego 10 czerwca 2004 roku ponownie przyniesiemy kwiaty na krakowskie Błonia. Na to miejsce wybrane przez Ojca Świętego do spotkań z Polakami. I urządzimy Kwietny Bieg, który właśnie tam, przy papieskiej skale, będzie miał swoją metę. Tam kwiatami, śpiewem, modlitwami uwielbimy Boga i damy świadectwo wdzięczności i wierności Piotrowi naszych czasów. By ten radosny zamysł mógł się spełnić, a Kwietny Bieg zyskał godną Jubileuszu oprawę, niżej podpisani zawierają niniejsze porozumienie.

 

Opis Kwietnego Biegu

Kwietny Bieg składać się będzie z trzech etapów.

 1. Pierwszy etap biegu rozegra się 10 czerwca do godziny 18.30 i polegać będzie na gwiaździstym zlocie grup biegaczy z miejsc pobytu Jana Pawła II z terenu Małopolski do mety w Tyńcu (na terenie toru kajakowego obok stopnia wodnego Kościuszko). Terminy rozpoczęcia konkretnych odcinków pierwszego etapu biegu ustalą organizatorzy startu na poszczególnych odcinkach. Biegacze spoza terenu Małopolski zapraszani są do rozpoczęcia udziału w biegu albo z punktu startu w Wadowicach albo z punktu startu w ośrodku Radosna Nowina w podkrakowskich Piekarach.
 2. Drugi etap biegu rozgrywany będzie pomiędzy godziną 18.45 a 20.00 i polegać będzie na przebiegnięciu kolumny biegaczy z miejsca startu w Tyńcu na skwer przy ulicy Franciszkańskiej pod „Papieskim oknem” w Krakowskiej Kurii Biskupiej (dystans ok. 11 km).
 3. Trzeci etap biegu rozgrywany będzie pomiędzy godziną 20.15 a 20.35, a w jago trakcie biegacze pokonają trasę ze skweru przy ulicy Franciszkańskiej do Skały papieskiej na krakowskich Błoniach (dystans ok. 2 km).

 

Zasady organizacji Kwietnego Biegu

Szczegółowe ustalenia dotyczące przebiegu poszczególnych etapów biegu (trasy i terminy) zostaną przyjęte do 14 kwietnia i opublikowane na stronach internetowych Kwietnego Biegu www.rjc.pl/kwietnybieg do końca kwietnia 2004 roku.

 

Za organizację poszczególnych etapów biegu oraz poszczególnych punktów startu i mety biegaczy odpowiadają:

 • Za punkt startu w Wadowicach – Pani Halina Kulbacka
 • Za pierwszy etap biegu – Pani Halina Kulbacka
 • Za punkt startu w Piekarach – ksiądz Włodzimierz Małota
 • Za punkt mety i startu w Tyńcu – Pan Stanisław Stanuch
 • Za drugi etap biegu – Pan Jerzy Grela
 • Za punkt mety i startu na ulicy Franciszkańskiej – Stanisław Byczek
 • Za trzeci etap biegu – Pan Stanisław Byczek
 • Za punkt mety na krakowskich Błoniach – Pani Agnieszka Kuś

Uczestnicy proszeni będą o wcześniejsze rejestrowanie swojego udziału w biegu:

Osoby planujące rozpocząć bieg od pierwszego etapu zgłoszenia mogą dokonać u Pani Haliny Kulbackiej oraz poprzez strony internetowe

Osoby rozpoczynające start od drugiego etapu zgłoszenie mogą dokonać poprzez sekretariat Kwietnego Biegu w stowarzyszeniu Obywatelska Polska Kraków ul Grodzka 54 w godzinach 10.00 do 14.00, oraz poprzez strony internetowe www.rjc.pl/kwietnybieg

Osoby planujące rozpocząć bieg z punktu w Piekarach zgłoszenia mogą dokonać u księdza Włodzimierza Małoty oraz poprzez strony internetowe

Zarejestrowani uczestnicy pierwszego i drugiego etapu biegu otrzymają w punktach startowych numery startowe oraz plakietki.

W celu podkreślenia uroczystego charakteru Kwietnego Biegu uczestnicy proszeni są o ubranie możliwie jednolitych białych strojów sportowych.

Uczestnicy proszeni są o poniechanie używania w trakcie Kwietnego Biegu jakichkolwiek akcentów promocyjnych poza symbolami miejsc z których wybiegali, symbolami narodowymi oraz religijnymi.

Każdy zarejestrowany uczestnik biegu który ukończy drugi i trzeci etap biegu otrzyma plakietkę oraz dyplom uczestnictwa.

Wszelkie wydatki związane uczestnictwem biegu pokrywają:

 • Członkowie Komitetu organizacyjnego poprzez wpłatę 50 zł.
 • Uczestnicy biegu poprzez wpłatę w momencie rejestracji kwoty 10 zł.
 • Instytucje wspierające zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.

 

Współorganizatorzy

Sekretariat Kwietnego Biegu będzie prowadzony przez Stowarzyszenie Obywatelska Polska, którego członkowie są współtwórcami idei organizacji biegu, a równocześnie w swej codziennej działalności zajmują się popularyzacją nauki pozostawionej i zadanej Polakom przez Ojca Świętego w trakcie Jego przemówienia w Sejmie 11 czerwca 1999 roku. Przemówienie to stało się bowiem źródłem inspiracji i fundamentem dla odnajdowania zaufania i nawiązywania współpracy pomiędzy osobami które wykazują zatroskanie o dobro wspólne narodu i które stać na podejmowanie obywatelskich inicjatyw.

 

Komitet organizacyjny

Celem przyjęcia współodpowiedzialności za przygotowanie i przeprowadzenie Kwietnego Biegu w dniu 14 kwietnia 2004 utworzono Komitet organizacyjny w następującym składzie:

 • Stanisław Byczek –  Prezes Zarządu Krakowskiego Klubu Biegacza Dystans
 • Jerzy Grela – Przewodniczący Komitetu budowy Trasy Tynieckiej
 • Robert Kawałko – harcmistrz Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej
 • Halina Kulbacka – Prezes Zarządu TKKF Leskowiec z siedzibą w Wadowicach
 • Agnieszka Kuś – członek KKB Dystans, sędzia lekkoatletyczny
 • Andrzej Madej – sekretarz stowarzyszenia Obywatelska Polska, członek KKB Dystans, przewodniczący Komitetu organizacyjnego
 • Włodzimierz Małota –  ksiądz katolicki, Zgromadzenie Księży Misjonarzy
 • Adam Piaśnik – Prezes Fundacji Ziemi Krakowskiej im. Jana Sroczyńskiego
 • Stanisław Stanuch –.członek KKB Dystans
 • Jan Ziółko – członek KKB Dystans, Parafialny Klub Sportowy Jadwiga

 

Preliminarz czasowy

 • 14 kwietnia podpisanie porozumienia o utworzenia Komitetu, zatwierdzanie Regulaminu i trasy Kwietnego Biegu oraz upublicznienie informacji o podjętych pracach
 • Do 17 kwietnia rozesłanie informacji o organizacji Kwietnego Biegu do partnerów organizacyjnych.
 • Do 30 kwietnia zorganizowanie spotkania z partnerami organizacyjnymi.
 • 19 maja zorganizowanie konferencji prasowej

regulamin do pobrania w pdf [rozmiar pliku 115KB] 

mapa biegu [rozmiar pliku 326KB]

 

Porozumienie podpisali

 

Stanisław Byczek

Jerzy Grela  

Robert Kawałko  

Halina Kulbacka 

Agnieszka Kuś  

Andrzej Madej  

Włodzimierz Małota

Adam Piaśnik  

Stanisław Stanuch 

Jan Ziółko 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA